logo Evert van der Veen, kwartiermaker
Themafoto

Wie is Evert profiel

Inhoudelijke ervaring

Professioneel heb ik een brede achtergrond op het terrein van gezondheid, onderzoek en beleid. Onderwer­pen: verslaving, stervens­- en rouw­bege­leiding, vrij­wil­li­gers, alloch­tonen, seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen. Ik was voorzitter van een cultureel festival en een inter­nationaal sporttoernooi. Ik ben voorzitter van een adviescommissie van het Utrechtse College van B&W.

Werkstijl

Ik werk snel. Ik ga op zoek naar individuele kwaliteiten van mensen in mijn omgeving en zorg voor betrokkenheid. Ik schakel gemakkelijk tussen verschillende niveaus in een organisatie.

Leerstijl

Leren doe ik bij voorkeur 'on the job'. De combinatie van tegen zaken aanlopen in de praktijk en daarover kennis en vaardig­heden verzamelen, heeft het grootste effect. Voor enkele vaar­digheden volgde ik praktische cursussen, zoals programma­tisch en projectmatig wer­ken, presenteren, schrijven, doceren en management van kennisintensieve organisaties.