Kwartiermaker

kwar•tier•ma•ker zelfstandig naamwoord; de (m)
  1. militair van een detachement die uitgezonden wordt om voor de legering van zijn eenheid te zorgen
  2. (figuurlijk) iem. die belast is met de voorbereiding van een onderneming; de organisatie van iets geheel nieuws
synoniem: wegbereider, voorloper