logo Evert van der Veen, kwartiermaker
Themafoto

Samenwerken met de tegenpool gezondheidsonderzoek

Omschrijving

1999. Er is een grote kloof tussen het drugsbeleid van de Verenigde Staten en Nederland. Ons gedoogbeleid is de VS met haar 'war on drugs' een doorn in het oog. De kloof lijkt onoverbrugbaar.

Kwartier maken

Binnen een Nederlandse commissie van deskundigen ontstaat de idee om juist nu de samenwerking op te zoeken. En wel rond het wetenschappelijk onderzoek naar verslaving, preventie en zorg. Immers, door samenwerking in twee zo verschillende contexten ontstaat solide kennis die leidt tot betere preventie en zorg. Als secretaris van de commissie ben ik de kwartiermaker op de achtergrond. Ik zorg voor de contacten en de bijeenkomsten. Ik reguleer de publiciteit. Met experts in beide landen ontwerp ik de samenwerkingsprocedure. Het laveren in zo'n politiek-bestuurlijk ingewikkeld vaarwater vraagt veel strategisch denkwerk en discretie.

Resultaat

Een Nederlandse en Amerikaanse onderzoekprogrammeur tekenen een overeenkomst. Beide organisaties financieren vervolgens bijna tien jaar lang Amerikaans-Nederlands onderzoek. Zes subsidierondes leveren twintig onderzoeken op en vele vruchtbare uitwisselingsbijeenkomsten. De directeur van het Amerikaanse instituut noemt deze bilaterale samenwerking zijn succesvolste. Het onderzoek levert waardevolle kennis op over verslaving, preventie en zorg. De samenwerking verbetert de relatie tussen beide landen.