logo Evert van der Veen, kwartiermaker
Themafoto

Ontschotten Zorg voor kwetsbare personen

Omschrijving

Vanaf 2015 zullen gemeenten het grootste deel van de zorg voor kwetsbare mensen van het rijk en de provincie overnemen. Daarvoor formeren ze buurtteams met professionals die de kwetsbare mensen op alle levensterreinen ondersteunen. Die transformatie moet ongeveer 25% aan bezuiniging opleveren. Een grotere gemeente experimenteert al vanaf 2012 met een nieuwe aanpak: de buurtteams vanaf de werkvloer formeren op basis van de behoeften in de buurt. De spil van zo’n buurtteam is de buurtcoach. De coach signaleert welke gezinnen hulp nodig hebben en begeleidt de gezinnen zelf of zet hulp van anderen in.

Kwartier maken

'Zet dit idee om in een experiment', is mijn opdracht. Ik maak een projectplan, zet een projectorganisatie op en zorg voor draagvlak. Ik organiseer de samenwerking met de betrokken partijen en hun inzet. Om snelheid in het proces te houden vraag ik geen budget aan, maar vraag iedere partij om een eigen bijdrage in menskracht of middelen. Steeds blijken de betrokken partijen een grote behoefte te hebben aan ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze. Zo ontstaat het buurtteam min of meer organisch. Een voorname taak is om het wij-zij denken om te zetten in vruchtbare samenwerking: ontschotten.

Resultaat

Binnen zes maanden is het eerste buurtteam operationeel. Samenwerkingspartners zijn onder andere jeugd- en gehandicaptenzorg, woningbouwcorporaties, gemeentelijke instellingen en de energiebeheerder. De komst van het buurtteam zorgt voor eerdere en betere hulp voor de gezinnen met (dreigende) problemen in de buurt.

De buurtbewoner: In de afgelopen twee jaar zijn er zes instanties bij mij geweest. Ik heb allemaal gevraagd om mij te helpen met aansluiten van energie. Ik heb namelijk al twee jaar geen gas en licht. Helaas konden ze dat niet omdat ze daar niet van waren. De buurtcoach regelde het binnen een paar dagen.