logo Evert van der Veen, kwartiermaker
Themafoto

Waarom Evert kiezen

In een gesprek of enkele gesprekken zal duidelijk worden wat er nodig is om de gewenste verandering voor te bereiden en tot stand te brengen. Ik zal daarna een voorstel doen over mijn rol in dit proces. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Projectleider

  De ontwikkelaar en leider van het project dat nodig is om op beperkte schaal te experimenteren met de nieuwe werkwijze voorafgaand aan de gewenste grote verandering.
   
 • Maatje

  De adviseur die de betrokken beslissers ondersteunt bij het vormgeven van de gewenste verandering, bijvoorbeeld als voorzitter / secretaris van een tijdelijke stuurgroep.
   
 • Interim manager

  De interim manager die verschillende mensen en partijen op één lijn krijgt voor de nieuwe organisatie en/of nieuwe aanpak.